MATERIAALTECHNOLOGIE

Werken met materiaaltechnologie is essentieel voor grensverleggend onderzoek en innovatie. Onze knowhow en hightech materiaalcompetentie brengen onze klanten beslissende voordelen en dragen bij aan technologische vooruitgang. Het

 succesvolle gebruik van een product hangt vooral af van de juiste materiaalkeuze en oppervlaktevormgeving met zijn mechanische, elektrische, thermische en biologisch-chemische eigenschappen en combinaties van eigenschappen.

Jarenlange ervaring op het gebied van precisiebewerking van metalen en uitgebreide knowhow in de verwerking van kunststoffen met een hoge mate van materiaalcompetentie vormen de beste basis voor innovatieve, economische oplossingen die ook onze klanten inspireren en een belangrijke bijdrage leveren aan de marktsucces van onze producten.