PERSONEELSBELEID

In de geglobaliseerde wereld van vandaag speelt de menselijke factor een enorm belangrijke rol voor bedrijven om succesvol te overleven in de moeilijke concurrentiesituatie. Een succesvol bedrijf kan alleen standhouden met tevreden, gemotiveerde medewerkers.
Met dit bewustzijn treedt onze personeelsafdeling op bij het zoeken naar gekwalificeerde medewerkers en het opleiden ervan in het bedrijf.
Toepassing van hedendaagse human resources management methoden om de motivatie en efficiëntie van medewerkers te verhogen maakt deel uit van het bedrijfsbeleid.

1. Invoer

Bij het selecteren en aannemen van medewerkers zorgen we ervoor dat de medewerker voldoet aan het profiel van eisen voor de vacature en of hij/zij de bedrijfswaarden kan overnemen. Naast beroepskwalificaties hechten wij ook veel belang aan uw persoonlijke geschiktheid.

Opleiding en vervolgopleiding

Onze filosofie is om continue kwalificatie te bevorderen. Niet alleen om de motivatie te vergroten en de tevredenheid te vergroten!
Continue opleiding van medewerkers garandeert succes op lange termijn voor het bedrijf. De dynamiek van de markten, nieuwe technologieën en procedures evenals gewijzigde bedrijfsprocessen stellen altijd nieuwe eisen en vereisen een constante aanpassing van de kwalificaties van de werknemers en dus de constante kwalificatie van alle werknemers in producttechnisch, commercieel en methodologisch opzicht.
Technische en interdisciplinaire kwalificaties interpreteren wij als een aanzet voor loopbaanontwikkeling. Daarom worden vanaf het begin verplichte en keuzeopleidingen aangeboden om de medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Tarief

Ons vergoedingssysteem bestaat uit drie blokken,

  • overeengekomen basissalaris (het basismaandsalaris of basismaandsalaris),
  • Prestatiebeloning (prestatietoeslag op basis van functioneringsgesprek, stukwerk, bonus, ...)
  • Andere bezoldigingscomponenten (subsidies, overwerkvergoeding...)

Naast het maandsalaris hebben de werknemers recht op andere inkomensbestanddelen die in cao's zijn vastgelegd: extra beloning voor overwerk en ploegendienst, extra beloning voor meerwerk bij servicegiganten, vakantiegeld, etc.

Herkenning

Corporate management bevordert de continue ontwikkeling van medewerkers en teams. Deze ontwikkelingen worden beloond.

Suggesties voor verbetering:

Zoals bij alle bedrijven worden medewerkers beloond voor hun suggesties voor verbetering. Gemiddeld 80% van alle suggesties werd elk jaar geïmplementeerd, omdat de medewerkers weten op welke gebieden we het beste kunnen verbeteren.